Úvod

Největší odborná akce Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP pro všeobecné praktické lékaře v Praze v roce 2022.